Seminarium 3: Så främjar vi skolnärvaron hos barn som har föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa

Datum: 16 april 2020, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län
Pris: Seminariet är kostnadsfritt
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: För dig som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro i Stockholms län
Anmälan

Genom tidiga insatser kan skolfrånvaro förebyggas för många riskgrupper, till exempel för barn med föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Men hur upptäcker och hjälper vi barnen på bästa sätt?

Välkommen till ett seminarium som sätter fokus på barn som är anhöriga till personer med missbruk eller psykisk ohälsa. Under seminariet får du möjligheten att diskutera hur man på bästa sätt upptäcker, bemöter och samtalar med barnen innan skolnärvaron blir ett problem.

Du får även ta del av resultatet från två viktiga rapporter på området. Seminariet leds av Hanna Anderstedt som är socionom, psykoterapeut och projektledare på Nationellt Kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Frågor

Andreas Jacobsson
Projekt- och processledare Ifous
andreas.jacobsson@ifous.se

Ladda ned beskrivning

Ladda ned och skriv ut PDF

Seminarieserie i fyra fristående delar 

Seminariet är en del av en seminarieserie i fyra fristående delar som kombinerar ökad kunskap med möjlighet till erfarenhetsutbyte för starkare samverkan. Varje seminarium fokuserar på en särskild fråga/tema och serien vänder sig till alla som arbetar med frågan om skolfrånvaro. Deltagarna kan välja att delta vid ett eller flera tillfällen. Separat anmälan krävs till varje seminarium. Deltagande är kostnadsfritt.

Seminarierna genomförs under första halvan av 2020.

Seminarietillfällena kommer publiceras i Kalender.