Seminarium 3: Så främjar vi skolnärvaron hos barn som har föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa

Datum: 16 april 2020
Målgrupp: För dig som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro i Stockholms län

Det här eventet har passerat.

Genom tidiga insatser kan skolfrånvaro förebyggas för många riskgrupper, till exempel för barn med föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Men hur upptäcker och hjälper vi barnen på bästa sätt?

Titta på seminariet

Hela föreläsningen är fördelad på tre olika klipp med olika fokusområden. Med anledning av Covid-19 spelades seminariet in som ett konferenssamtal. Seminariet leddes av Hanna Anderstedt, socionom, psykoterapeut och projektledare på Nationellt Kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Del 1: Barn som anhöriga – vilka är de och hur går det för dem i skolan?

Del 2: Det säger forskningen om unga omsorgsgivare

Del 3: Så identifierar, möter och stöttar vi dessa elever

Frågor

Andreas Jacobsson
Projekt- och processledare Ifous
andreas.jacobsson@ifous.se

 

Seminarieserie i fyra fristående delar 

Seminariet är en del av en seminarieserie i fyra fristående delar som kombinerar ökad kunskap med möjlighet till erfarenhetsutbyte för starkare samverkan. Varje seminarium fokuserar på en särskild fråga/tema och serien vänder sig till alla som arbetar med frågan om skolfrånvaro. Deltagarna kan välja att delta vid ett eller flera tillfällen. Separat anmälan krävs till varje seminarium. Deltagande är kostnadsfritt.

Seminarierna genomförs under första halvan av 2020.

Seminarietillfällena kommer publiceras i Kalender.