Barnets bästa – vackra ord eller vasst verktyg?

Datum: 6 oktober 2023, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Barnrättskonsulterna och Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms Län
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Piperska muren
Målgrupp: Du som arbetar i lokala BUS-grupper, med barn och unga i skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Stockholms län eller som har en strategisk roll i SIP-arbetet.

I arbetet med SIP (Samordnad individuell plan) ska barnets bästa vara i fokus. Barnet har också rätt att komma till tals. Trots att alla vill väl är barnets egen upplevelse av SIP ofta något helt annat. Vad innebär det att arbeta barnrättsbaserat? Vad händer med vår samverkan och barnets inflytande om vi har barnets bästa som utgångspunkt? Vad är det konkret som blir annorlunda? 

Under våren 2023 har projektet Barnrättsbaserad SIP genomförts på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län. Syftet med projektet har varit att öka samsynen kring och förståelsen av vad SIP är, öka möjligheten för barn att vara delaktiga samt utforska nya rutiner och arbetssätt för att uppnå en mer barnrättsbaserad samverkan. I samarbete med Maskrosbarn har intervjuer med några barn och unga genomförts för att tillföra nödvändig kunskap om ungas upplevelser av att delta i SIP.

Välkommen till en spännande dag som ger både kunskap och möjlighet att dela erfarenheter!

Program

9:00-9:20       Inledning
Maria Andersson, enhetschef psykiatri och samverkan, Region Stockholm, Maria Porshage, avdelningschef individ och familjeomsorg, Haninge kommun och Linn Englund, påverksanschefMaskrosbarn

9:20-9:40       Barnets bästa – vackra ord eller vasst verktyg?
Innebörden av ett barnrättsbaserat synsätt och exempel på hur detta påverkar arbetet med delaktighet och inflytande i arbetet med SIP. Emma Fagerstrand, grundareBarnrättskonsulterna

9:40-10:10      Hur blir det för barnen? Röster från barn och unga
Vi tar del av de intervjuer som genomförts med unga och slutsatser att dra av detta. Anna Fannoun, Maskrosbarn.

10:10-10:30    Kaffe

10:30-11:00     Att arbeta barnrättsbaserat med SIP
Lärdomar från arbetet med att tillämpa ett barnrättsbaserat synsätt i arbetet med SIP i pilotkommunerna. Vi tar del av utmaningar och möjligheter framåt. Deltagare från SIP-grupper i Huddinge, Haninge och Täby samt Rebecca Colt, Barnrättskonsulterna

11:00-11:30      Vi tänker tillsammans – hur skapar vi förändring?
Med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter, inspel från unga och slutsatser i pilotarbetet samtalar vi i mindre grupper om hur vi kan utveckla vår samverkan och stärka ungas delaktighet

11:30- 11:55:    Att styra och leda mot en barnrättsbaserad samverkan
Hur ger man förutsättningar för att arbeta barnrättsbaserat? Chefer från de deltagande kommunerna delar möjliga utvecklingsvägar.

 11:55- 12:00    Reflektion och avslutning

 

För mer information, kontakta Lisa Minell: lisa.minell@storsthlm.se