De tusen första dagarna i de nordiska länderna

Datum: 27 januari 2021, kl 10:00 - 15:30
Organisatör: Folkhälsomyndigheten
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt
Målgrupp: Alla som möter blivande föräldrar, späda barn (0-2 år) och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, barnomsorg, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård samt beslutsfattare på olika nivåer.

Det här eventet har passerat.

Projektet ”De första 1000 dagarna i de nordiska länderna” ska stödja psykisk utveckling och välbefinnande under de 1000 första dagarna i livet. Arbetet startades av Island 2019 då de var ordförande i Nordiska ministerrådet. Projektets mål är att stödja känslomässig utveckling och psykiskt välbefinnande under de tusen första dagarna i livet.

I webbinariet presenteras den första rapporten i projektet: ”De tusen första dagarna i de nordiska länderna. En situationsanalys”. Rapporten beskriver hur mödrahälsovård, barnhälsovård och barnomsorg arbetar för att ge barn en hälsosam start i livet och hur verksamheterna identifierar risker för barnen och deras familjer.

Webbinariet är uppdelat på två pass under dagen:

Pass 1 – kl. 10.00-11.30
Pass 2 – kl. 13.00-15.30

Information om programmet presenteras senare.