Covid-19 – en existentiell utmaning för samhället

Datum: 26 maj 2021, kl 13:00 - 15:30
Organisatör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Personer i offentlig, privat eller ideell verksamhet som ägnar sig åt vård och omsorg av enskilda och grupper samt de som är ansvariga och beslutsfattare för verksamheter i samband med psykiska och existentiella påfrestningar i samhället.
Anmälan

De stora livsfrågorna om liv och död, hopp och förtvivlan och meningen med livet har ofta uppfattats som vars och ens ensak. Men Covid-19 pandemin har satt ljuset på livsfrågorna för många och i detta webbinarium presenterar vi forskning och beprövad erfarenhet. Både i syfte att öka förståelsen för effekterna av den aktuella existentiella situationen och att visa hur samtal i grupp kan stödja meningsskapande, även i mycket svåra situationer.

”Meningsskapande i en sekulär tid” är en del inom ramen för SKRs Kraftsamling för psykisk hälsa och arbetar för att den existentiella hälsan skall ingå som en naturlig del av hälsobegreppet.

Ur programmet:

Kraftsamling psykisk hälsa. Meningsskapande i en sekulär tid presenteras.

Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR.

Barns och ungas upplevelser av existentiella aspekter av coronakrisen

Anna Sarkadi, Professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet.

Hälsans existentiella förutsättning – ett folkhälsoperspektiv.

Wolfgang Rutz, Professor i social- och samhällspsykiatri. F.d. chef för WHOs europeiska program för psykisk hälsa.

På tröskeln till framtiden – en tid av liminaliteter. Ekon från olika kontinenter.

Eva Fahlström Borg, statsvetare, leg psykoterapeut, handledare, organisationskonsult. Chair of Trauma and Disaster Intervention Team, IAGP.

Existens och hälsa – livsutmaningar under och efter pandemin

Dan Stiwne, leg. existentiell psykoterapeut, docent i klinisk psykologi.

Det meningsskapande fria samtalet i grupp

Catharina Asklin-Westerdahl, leg, psykolog, gruppterapeut, cert. organisationskonsult och Pia Litzell Berg, sociolog, socionom, leg. psykoterapeut, gruppanalytiker.