Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar

Främjande eller förebyggande

Här finner du metodstöd och praktiska verktyg för att förbättra hälsoundersökningar. Metodstödet använder du i din verksamhets utvecklingsarbete för att öka andelen genomförda hälsoundersökningar och förbättra kvaliteten i genomförda undersökningar. De praktiska verktygen använder du i kommunikationen med asylsökande som ska kallas till hälsoundersökning och som stöd under genomförandet.

Hjälpte informationen på sidan dig?