Seminarier prehospital akutpsykiatri

Mellan 2022 och 2023 genomfördes ett antal seminarier på området prehospital akutpsykiatri. Här kan du ta del av innehållet.

18 december 2023: Prehospital akutpsykiatri

 • Överenskommelsen Psykisk hälsa och Suicidprevention samt utlysning och förordning 2024, Mikael Malm.
 • Polismyndighetens arbete med psykisk ohälsa och suicidförsök ur ett nationellt perspektiv. Patrik Forsemalm, Polisen. Klicka här eller på denna länk för att se bilder.
 • Efterlevandestöd vid suicid i Kalmar län. Cecilia Gramme, Daniel Abrahamsson och Melker Engström, Region Kalmar län. Klicka här för att se bilder.
 • Vilka utbildning inom psykisk hälsa erbjuder Region Stockholm andra regioner 2024 och hur har det sett ut under 2023? Anna Östbom, SKR. Klicka här för att se bilder.

1 november 2023: Prehospital akutpsykiatri – mobila lösningar

 • Mobila lösningar, ”psykiatriambulanser” och kompetens hos ambulanspersonal – hur ser det ut i regionerna? Redogörelse för kartläggningen 2023. Klicka här för att se bilder.
 • Resan vi gjort i Halland och vägen mot digitala distansbedömningar i det akuta skedet. Roger Orlinge, Region Halland. Klicka här för att se bilder.
 • Så här har det fungerat med våra ”psykiatriambulanser” i Östergötland och hur vi bland annat arbetat med kriminalvården. Karin Mossberg, Region Östergötland (inga bilder).
 • I VGR finns psykiatriambulanser, mobila lösningar och det har skett en förstärkning av kompetensen inom ambulanssjukvården. Vad fungerar bra och vad behöver utvecklas vidare? Robert Höglind, Västra Götalandsregionen. Klicka här för att se bilder.

9 maj 2023: Prehospital akutpsykiatri – Hur kan ett stöd till frekventa inringare till larmcentraler utvecklas?

24 februari 2023: Prehospital akutpsykiatri – Rapporter och redogörelser från Socialstyrelsen

 • Sveriges Prehospital akutpsykiatri – nulägesbild, bedömning och utvecklingsförslag, övergripande iakttagelser och förslag. Fatima Azerkan, Socialstyrelsen. Klicka här för att se bilder.
 • Sverige prehospitala akutsjukvård för patienter med psykisk ohälsa – nulägesbild, bedömning och utvecklingsförslag. Iakttagelser och förslag som rör Prehospital psykiatri. Pontus Strålin, Socialstyrelsen. Klicka här för att se bilder.
 • Ansökningar till Socialstyrelsen 2023, Fatima Vejser, Socialstyrelsen (muntlig presentation).
 • SKR arbete 2023 och kommande enkät, Anna Östbom SKR. Klicka här för att se bilder.
 • Delredovisning uppföljning och utvärdering av regeringens satsningar på ambulanssjukvården. Delrapport avseende 2021 års medel. Thomas Malm, Socialstyrelsen. Klicka här för att se bilder.
 • Om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Nya bestämmer om Polismyndigheten och Kriminalvården i Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:62), Kristina Swiech Socialstyrelsen. Klicka här för att se bilder.

10 november 2022: Prehospital akutpsykiatri – hur kan digitalisering vara en hjälp i arbetet?

 • Spot Specialist psykiatrisk vård i hemmamiljö genom digitala möjligheter. Marie Louise Karlsson, Region Västernorrland. Klicka här för att se bilder.
 • Norrbottens digitala utveckling för att stödja prehospitala akutpsykiatrin. Sofi Enström, Region Norrbotten. Klicka här för att se bilder.
 • Jämtland Härjedalens arbete med digitalisering av Prehospital akutpsykiatri. Rikard Sahlin och Andreas Hedenfalk, Region Jämtland/Härjedalen. Klicka här för att se bilder.
 • Hur gick det till och hur fungerar det när ambulansen i Kronoberg fick tillgång till journalen i ambulansen. Att ta del av brukarstyrda inläggningars planer i journalen. Andreas Kallson, David Aldén Region Kronoberg. Klicka här för att se bilder.
 • Några exempel från PM sekretess inom Prehospital akutpsykiatri – en vägledning. Mikael Malm och Martin Rödholm, SKR. Klicka här för att se bilder.

31 augusti 2022: Samverkan sjukvården och polisen

 • I vilka situationer bör samverkan ske mellan hälso- och sjukvården och Polisen i mötet med personer med psykisk ohälsa? Vad säger lagen? Exempel från vägledning och sekretesshandboken. Mikael Malm, Martin Rödholm, Anna Åberg SKR.
 • Vad är på gång inom Polisen och hur ser planerna ut för att förbättra samverkan? Patrik Forsemalm, Polisen.
 • Exempel på samverkan mellan några regioner och Polisen.
 • PAM i Stockholm samverkan med polisen.
 • Arvika, Region Värmlands samverkan med bland annat vårdintyg polisen.
 • Region Norrbottens mobila team och samverkan polisen och andra aktörer.

25 april 2022

 • Vilka regioner som fått särskilda medel, Fatima Vejsel, Socialstyrelsen.
 • Vem får prata med vem juridisk översyn av sekretesslagstiftningen. Anna Åberg, SKR.
 • Att ta del av kompetensutveckling, Carolina Fors och Anna Lundström, Region Stockholm.
 • Kartläggning av Prehospital psykiatri vad visar den, Charlotte Nymberg och Pontus Strålin, Socialstyrelsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?