Konferens: Sociala investeringar

Datum: 1 januari 1970
Plats: Clarion Stockholm (Skanstull)
Målgrupp: Tjänstemän och politiker från kommuner och landsting

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Insatser för ökad jämlikhet i hälsa och samhällsekonomiska vinster. Många kommuner och landsting har på senare år satsat på sociala investeringar med syfte att minska ojämlikheter i hälsa. Men hur identifierar man sociala investeringar? Hur mäter man effekter? Hur visar man på samhällsekonomisk nytta? Det är några frågor som konferensen syftar till att ge mer kunskaper om!

Inbjudan och fullständigt program

Dag 1

Föreläsningar och seminarier med goda exempel från kommuner och samordningsförbund.

Se konferensens första dag. 

Powerpoints från föreläsarna:

Arne Holte – SHORT Stockholm, 26. november, 2015

Tomas Bokström – Sociala investeringar för att åstadkomma förändring

SKL, Health Navigator, Leksell, Norrköping Senaste utvecklingen kring sociala investeringar – socialt utfallskontrakt

Malin Bengtsson – Sociala inv Norrköping

Aina Rundgren – Sociala investeringar Örebro

Liselott Vahermägi och Cathrine Forsberg – Folkhälsoarbete

Erika Hjelm – Sociala investeringar Eslövs kommun

Olle Lundberg – kommission för jämlik hälsa

Powerpoints från valbara seminarier

Arbetsmarknad:

Seminarium arbetsmarknad – Fler jobb Eskilstuna

Seminarium arbetsmarknad – Samverkan för teckenspråkiga Örebro

Seminarium arbetsmarknad – Servicetrainee Norrköping

Förskola och skola:

Seminarium förskola-skola – El Sistema Örebro kommun

Seminarium förskola-skola – Hälsofrämjande skolutveckling Nynäshamn

Barn och unga med särskilda behov:

Seminarium BoU särskilda behov – Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter Eslöv

Seminarium BoU särskilda behov – Degerforsmodellen Degerfors

Seminarium BoU särskilda behov – NP-samverkan Örebro

Seminarium BoU särskilda behov – Socialtjänstens ungdomsteam Nynäshamn

Seminarium BoU särskilda behov – Tillgänglig fritid Nynäshamn

Dag 2

Utbildning av SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa, om hur man startar upp sociala investeringar, hur man genomför effektutvärderingar och hur man kan räkna på samhällsnyttan av investeringarna.

17 frågor och svar om sociala investeringar

 

Deltagarnas arbetskompendium

Rollbeskrivning

Utbildning sociala investeringar – screening av organisation

Affisch: Barns utveckling

Logikmodell 1

Logikmodell 2

Exempel – utvärderingsschema NP-samverkan

Exempel – utvärderingsschema Drop in

Facit till utvärderingstest

Implementering av sociala investeringar