Skottland – exempel på arbete med barn och unga

I Skottland agerar man tvärministeriellt i frågor som rör barn och unga. Parlamentet har lagstiftat om hur samverkan och tidigt stöd för barn och unga ska ges. Förvaltningen ansvarar för all hälso-och sjukvård för barn och unga utom sjukhusvård. En ny lagstiftning i Skottland förstärker samverkan mellan socialtjänst och hälso-och sjukvård för målgrupperna vuxna och äldre.

Andrew Miller intervjuas av Fredrik Lindencrona

Andrew Miller är partioberoende politiker och ordförande för kommittén i skotska höglandet med ansvar för frågor som rör utbildning, socialtjänst barn och unga samt motsvarande kommunal hälso- och sjukvård för barn och unga.

Bill Alexander intervjuas av Fredrik Lindencrona

Bill Alexander, högsta ansvariga tjänsteman för förvaltningen som ansvarar för frågor som rör utbildning, socialtjänst barn och unga samt motsvarande kommunal hälso- och sjukvård för barn och unga.

Fredrik Lindencrona, FoU-ansvarig och internationell samordnare på Uppdrag Psykisk Hälsa intervjuade Andrew och Bill när när de besökte Sveriges Kommuner och Landsting för att berätta om arbetet i Skottland.

GIRFEC – exempel på arbete med samverkansfrågor kring barn och unga

I Skottland omfattas alla barn och unga, deras föräldrar samt all personal som arbetar med barn och unga av GIRFEC (Getting it right för every child). GIRFEC är ett ramverk som tydliggör hur man ska arbeta med alla barn och unga och fånga upp de som behöver hjälp. GIRFEC togs fram 2002 för att hitta former för att nå de mest utsatta barnen. I ramverket betonas förebyggande och tidiga insatser och även hur samhällets skyddsnät ska kunna fånga upp de barn och unga (upp till 17 år) som behöver det. Genom att möta dessa barns behov skulle man även hitta sätt att möta de andra barnens behov.

Läs mer om GIRFEC

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 4 april 2018 av Är du intresserad av att beställa material?