Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan (HiS10)

Barn och unga
Datum: 1 januari 1970
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm
Målgrupp: Team inom elevhälsan (skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer, professioner med specialpedagogisk kompetens) rektorer och elevhälsochefer. Kan också vara aktuell för ungdomsmottagningar.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Utbildningen ger kunskap om hur migration påverkar psykisk hälsa, om hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och hur elevhälsan kan möta nyanlända elever. Läs mer