Hälsoskola

Främjande eller förebyggande

Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända genomfördes en kurs i Hälsoskola den 13 september 2016 på Piperska Muren i Stockholm.

Syftet var att presentera erfarenheter och resultat av konceptet Hälsoskola för nyanlända i Sverige, och ge råd och vägledning kring hur man etablerar och genomför Hälsoskola.

Föreläsare:
Solvig Ekblad, professor Karolinska Institutet
Maria Lerjerud, sjuksköterska, Oxelösund
Ann Hjärpe, distriktssköterska, region Kronoberg
Erica Ericsson, verksamhetschef, region Kronoberg

Hela kursen finns tillgänglig på video, se länk nedan. Talarstöd från dagen finns tillgängligt att ladda ner på denna sida. Om du vill ha kontakt med föreläsarna hittar du kontaktuppgifter i dokumentet Råd inför att starta Hälsoskola.

Hjälpte informationen på sidan dig?