SIP-samordnare utvecklar både organisation och individ

Sedan 2010 har personer i behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård enligt lag rätt till en samordnad individuell plan (SIP). Men prioriteringsproblem, oklara förväntningar och skilda kulturer mellan huvudmän gör att samverkan ibland är svårt. Det bestämde sig Stockholm stad för att ändra på genom SIP-samordnare

Hjälpte informationen på sidan dig?