Temadag: Vi vill och kan förbättra (Brukarmedverkan)

Datum: 1 januari 1970

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) bjöd in till en dag om brukarmedverkan i kvalitetsutveckling 31/8. Dagen innehöll exempel på hur kommuner tillsammans med brukare och brukarorganisationer kan utveckla verksamheterna. Deltagarna diskuterade delaktighet och kvalitet i framför allt boende och boendestöd samt tog del av resultat från NSPH:s kvalitetsprojekt.

Samtliga presentationer från temadagen:

Ing-Marie Wieselgrens presentation, brukarmedverkan

Mårten Janssons beskrivning/organisationsbild

David Brunts presentation, ”Boende och boendestödsforskningsresultat och förbättringsområden”

Karin Engbergs presentation om kvalitetsprojektet

Britta Åkerlunds presentation, Delaktighet och inflytande inom socialpsykiatrin

Inflytande som strategi för verksamhetsutveckling

PRIO-satsningen ställer krav på kommuner och landsting att involvera patient-, brukar- och anhörigföreningar i olika planeringsprocesser. NSPH har gjort en serie videopresentationer om vad som är bra att tänka på, när kommuner och landsting funderar på vad som skapar engagemang hos dem som kan bidra med erfarenheter samt hur man tar hand om det engagemanget på olika nivåer och i olika sammanhang.

Se filmerna på NSPHs webbplats

Mårten Janssons beskrivning/organisationsbild

Film om NSPHs kvalitetsprojekt