WHOs välbefinnandeindex: fem frågor för att mäta psykisk hälsa

Främjande eller förebyggande

Världshälsoorganisationen WHOs välbefinnandeindex består av fem frågor med vardera sex olika svarsalternativ.

Svaren summeras till ett resultat mellan 0 och 100, vilket kan användas för att mäta det psykiska välbefinnandet.

Välbefinnandeindex togs fram 1998 och har som mätinstrument validerats i ett antal studier.

Hjälpte informationen på sidan dig?