Vi kör mobilt för nyanländas bästa

Främjande eller förebyggande

Närhälsan Biskopsgårdens Vårdcentral besöker barnets skola och genomför där del av hälsoundersökningen för nyanlända barn. Effekter vi ser är att vi får nästintill 100 % uppslutning då vårdcentralen arbetar mobilt och besöker barnet istället för tvärtom. Skolsköterskan och Distriktssköterskan samarbetar med barnet i fokus och tillsammans upptäcker och hjälper de barn med fysisk och psykisk ohälsa mycket tidigare och har då möjlighet att sätta in rätt insatser i tid.

Hjälpte informationen på sidan dig?