Utbildning om suicidprevention

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsaInsatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa

Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige arrangerades den 30 mars 2017 en temadag om suicidprevention. Temadagen vände sig främst till personal som möter ensamkommande ungdomar, men som alla insatser i programmet Hälsa i Sverige berör temat hela gruppen asylsökande och nyanlända.

Hela temadagen finns här inspelad och dokumenterad. Materialet lämpar sig både för självstudier och för att utbilda personal som i sitt yrke möter målgruppen.

Hjälpte informationen på sidan dig?