Tolkkarta

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsaInsatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa

En person som inte talar svenska, kan ha rätt till tolk.

www.1177.se finns en tolkkarta där en person som inte talar svenska kan peka ut vilket språk han eller hon talar, så att vårdpersonal kan beställa rätt tolk.

Hjälpte informationen på sidan dig?