Tema: Transkulturell psykiatri

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsaInsatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa

Tema i Läkartidningen januari 2020

  • Kulturella aspekter vid psykisk sjukdom
  • All metodutveckling måste inkludera mångfaldsfrågor
  • Gott professionellt bemötande kan stärka den utsatta patienten
  • Människorättsbaserat arbetssätt ger vårdpersonal viktiga verktyg
  • Hur migration påverkar den psykiska hälsan
  • Utrikesfödda använder mindre psykiatrisk vård än svenskfödda de första åren i Sverige

 

Hjälpte informationen på sidan dig?