Nyanländas vårdkompetens efterfrågas i Värmland

Främjande eller förebyggande

Inom Värmlands läns landsting ber man de ansvariga på Migrationsverkets anläggningsboenden för asylsökande att fråga om någon av de som bor där har sjukvårdskompetens eller tandvårdskompetens, och vill få kontakt med landstinget.

De namn man får in skickas vidare till HR-staberna inom tandvården respektive hälso- och sjukvården. På detta sätt har man på kort tid fått kontakt med ett tjugotal personer som kan bli en resurs inom vården och tandvården i Värmland.

En syrisk tandläkare med uppehållstillstånd tjänstgör nu som kulturell brobyggare och informatör i den uppsökande verksamheten, med etableringsstöd från Arbetsförmedlingen.

Hjälpte informationen på sidan dig?