Manual för hälsoseminarium

Främjande eller förebyggande

Denna skrift är framtagen av Svensk-Somaliska Läkarföreningen i Sverige (SSLF), som
bildades i syfte att tillgodose hälsoinformation och allmänutbildning om ohälsa i Sverige för
den somalisktalande befolkningen. Föreningens styrelse består av sju läkare med svensksomalisk
bakgrund som alla är verksamma inom den svenska sjukvården.

Under åren 2016-2017 har läkarna inom SSLF rest runt till sju olika städer i Sverige och anordnat
hälsoseminarier på somaliska riktat till den svensk-somaliska befolkningen. Temat har varit
hjärt-kärlsjukdomar och det främsta syftet har varit att betona vikten av goda livsstilsvanor för
att förebygga ohälsa.

I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kom
förfrågan om att ta fram en skriftlig handbok för andra kulturella vårdföreningar som förslag
kring hur liknande hälsoseminarium kan ordnas framgångsrikt genom beskrivning av våra
arbetsmetoder.

 

 

Metodstöd – för verksamhetsutveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?