Människokroppen och dess funktioner

Främjande eller förebyggande

En enkel broschyr om kroppen och preventivmedel. Finns i PDF att ladda ner på svenska, engelska och arabiska.

Materialet är framtaget med ekonomiskt stöd från statsanslaget, Insatser mot hiv, aids och andra smittsamma sjukdomar, som syftar till att nå målen i den Nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60).

Under sitt arbete med främst nyanlända ungdomar från länder utanför Europa och med olika kulturbakgrund har projektledaren uppmärksammat att kunskapen om kroppen och dess funktioner är knapphändig av flera  orsaker. Ungdomar som kommer från krigshärjade länder har oftast inte  haft möjlighet till skolundervisning samt att det i vissa kulturer förekommer ytterst lite undervisning om kroppen och dess funktioner.

Detta är bakgrunden till denna enkla broschyr om kroppen och dess funktioner. Broschyren utkom första gången år 2012. Detta är den fjärde versionen.

Hjälpte informationen på sidan dig?