Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga

Främjande eller förebyggande

Socialstyrelsen har inrättat ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga upp till 21 år som söker asyl, har fått uppehållstillstånd, avslag eller vistas i Sverige utan nödvändiga papper. 

Kunskapscentrumets uppgift är att samla och sprida aktuell kunskap, tydliggöra hur lagar och regler ska tillämpas samt synliggöra insatser för att utveckla samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola.

Samarbete sker med berörda statliga myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, organisationer som företräder ensamkommande barn och unga samt andra representanter från civilsamhället.

Kunskapscentrums svarsfunktion för flyktingfrågor når du via e-post på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller på telefonnummer 075-247 45 45.
Telefontider:
Måndagar 13.00–15.00
Tisdagar–fredag 9.00–11.00

Hjälpte informationen på sidan dig?