Kometprogrammet- stöd för personal och vårdnadshavare

Främjande eller förebyggande

Komet är en förkortning av KOmmunikationsMETod. Det är ett program som riktar sig till föräldrar och skolpersonal med målet att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i skolan.

Grundtanken i Komet är att den vuxna är den som i första hand måste förändra sitt beteende för att åtgärda problem eller konflikter. Programmet används för att förbättra relationen mellan vuxna och barn genom att vuxna får lära sig att förbättra kommunikationen med barn och unga.

Hjälpte informationen på sidan dig?