Handledning till personal för diagnosstöd

Insatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa

Telefon-/videohandledning syftar till att stötta och därmed stärka vårdpersonalens förmåga till korrekt diagnostik, behandling och bemötande av asylsökande och nyanlända med psykisk ohälsa

Telefonhandledning är en tjänst för allmän rådgivning kring migrationsstress,kulturmöten samt tolk och kommunikation och för konsultation kring specifika patientärende

Syfte
Att stötta och därmed stärka vårdpersonalens förmåga till korrekt diagnostik och behandling av asylsökande och nyanlända med psykisk ohälsa.

Användare

Telefonhandledning riktar sig primärt till vårdpersonal som återkommande kommer i kontakt med nyanlända som har bekräftad eller misstänkt psykisk ohälsa

Innehåll

  • Allmän rådgivning – kring migrationsstress, kulturmöten, tolk och kommunikation, samt tillgång till vård
  • Konsultation – om specifika patientärenden där man till exempel har behov av transkulturell kompetens kring diagnostik och behandling

Praktiskt genomförande

  • Telefonhandledning läggs upp som en tjänst där personal i målgruppen ges möjlighet att ringa in på utvalda telefontider
  • Bemannas av personer med erfarenhet av transkulturell psykiatri, traumabehandling, samt lokal kunskap kring lämplig hänvisning och vidareremittering i olika ärenden
  • Information om telefonhandledning sprids selektivt till berörda verksamheter
  • Telefonhandledning kan även ges i form av videohandledd konsultation
 

Hjälpte informationen på sidan dig?