Hälsogrupper på vårdcentralen

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Hälsogrupperna på vårdcentralen Cityhälsan söder i Norrköping riktar sig till nyanlända och asylsökande med ohälsa. Modellen utökas nu till fler vårdcentraler i Region Östergötland.

Beskrivning Personer med ohälsa eller nedsatt arbetsförmåga identifieras av vårdpersonal i primärvården alternativt av Arbetsförmedlingen. Dessa personer remitteras till ett kartläggningssamtal på telefon, och bjuds in att vara med i hälsogrupp eller får remiss till andra vårdgivare. Hälsogrupperna kombinerar träning i basal kroppskännedom med olika diskussionsteman som kopplas till ohälsa, till personens livssituation och som stärker de egna resurserna. Grupperna leds av en sjuksköterska och en sjukgymnast. Region Östergötlands utvärdering visar på signifikant minskad vårdkonsumtion och förbättrad rörelsekvalitet (i mätningar efter genomförd intervention jämfört med innan).

Avsändare: Region Östergötland och Vårdcentralen Cityhälsan söder i Norrköping står bakom interventionen.

Hjälpte informationen på sidan dig?