Guide för samarbete med tolk

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsaInsatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa

Att arbeta med tolk kan se olika ut beroende på hur patient och personal väljer att utforma det tolkade samtalet. Tolken kan ses som ett verktyg i mötet mellan två människor.

Transkulturellt Centrum har tagit fram en översiktlig guide för hur du samarbetar med en tolk.

Materialet finns som en interaktiv presentation (Prezi).

Hjälpte informationen på sidan dig?