Guide för innehåll och kvalitet i hälsoundersökningar

Främjande eller förebyggande

Guide för innehåll och kvalitet i Hälsoundersökningar” är en praktisk guide för vårdpersonal som genomför hälsoundersökningar för nyanlända.

Beskrivning

Guiden riktar sig till berörd vårdpersonal och inleds med en kort introduktion till hälsoundersökning av nyanlända och en beskrivning av förutsättningar för att genomföra en god hälsoundersökning. I guiden finns en översikt av centrala delar som kan användas som stöd under samtalet för att täcka in både psykisk och somatisk hälsa samt praktiska råd.

Avsändare

Kompetensutvecklingsprogrammet kring hälsoundersökningar är utvecklat av Adlongruppen (Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Kronoberg, Region Jönköpings län, Landstinget Sörmland, Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland). Materialet finns tillgängligt online och kan användas kostnadsfritt av alla landsting.

Hjälpte informationen på sidan dig?