Förebygga kränkningar och mobbning på nätet

Främjande eller förebyggande

Göteborgs Stad har tagit fram material för att förebygga kränkningar och mobbning på nätet.

Materialet är översatt till arabiska, bosniska, kroatiska, nordkurdiska, serbiska, somaliska, sydkurdiska och turkiska.

Hjälpte informationen på sidan dig?