Exempel från Norge – Teaching Recovery Techniques

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Teaching Recovery Techniques är en norsk intervention i grupp för barn och ungdomar med symtom på PTSS.

Beskrivning:
Children and War Foundation i Norge har utvecklat ett program som heter Teaching Recovery Techniques (TrT). Programmet är manualbaserat med teoretisk bas inom kognitiv beteendeterapi. TrT kan utövas av personal utan särskilda förkunskaper annat än vana att arbeta med barn och ungdomar. TrT utförs i form av 5*1,5 timmes träffar för ungdomar i grupper om ca 8. Barn med symtom på PTS, exempelvis screenade genom CRIES formuläret är målgruppen. TrT har använts framgångsrikt (och utvärderats vetenskapligt) i ett antal låginkomstländer för traumadrabbade (naturkatastrof och kring) barn och ungdomar.
Manualen finns i dag på engelska samt ett antal språk, t.e.x arabiska. En svensk översättning finns inte tillgänglig i dagsläget.

Hjälpte informationen på sidan dig?