Doulor – Kulturtolkar

Främjande eller förebyggande

Doulor eller kulturtolkar är sedan flera år aktiva i Västra Götalandsregionen där de på uppdrag av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och delar av Västra hälso- och sjukvårdsnämnden stöttar, framförallt nyanlända, gravida kvinnor inför, under och efter deras förlossning.

Det framgångsrika doulaarbetet har lett till att dessa doulor, som har stort förtroende och breda nätverk, i flera fall har fungerat som en länk mellan sjukvården och den utlandsfödda befolkningen i spridning av hälsoinformation och egenvård. Som exempel kan nämnas doulornas medverkan i mammagrupper i Nordöstra Göteborg och deras viktiga roll i att sprida kunskap och motivera till att delta i cancerscreening.

Hjälpte informationen på sidan dig?