Dokumentation, identifiering och kunskap om tortyr

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsaInsatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa

DIKT är ett projekt i Region Skåne med syfte att utveckla vården till tortyröverlevare.

Genom att förbättra förutsättningarna för identifiering och dokumentation av tortyrskador kan vi inom hälso- och sjukvården bli bättre på att ge rätt vård och behandling till personer som har blivit utsatta för tortyr.

DIKT drivs av Region Skånes Kunskapscentrum migration och hälsa och pågår fram till 2022.

Projektet har tre etapper:

  • Kartläggning av kunskapsläget – se rapporten ”Vad vi vet om tortyr och dess konsekvenser
    – En kunskapskartläggning inom hälso- och sjukvården i Region Skåne (2020)”
  • Fortbildning, vårdprogram och etablering av sakkunniggrupp – Öppna och riktade utbildningar om tortyr, ledda av Röda Korset.
  • Informationsspridning och kunskapsdelning – Framtagande och spridning av informationsmaterial. Insatser riktade både till hälso- och sjukvårdspersonal och tortyrutsatta.

Hjälpte informationen på sidan dig?