Tortyrskador – omhändertagande, utredning och behandling

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsaInsatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa
Tortyr är ett omfattande folkhälsoproblem med långvariga psykologiska, somatiska och psykosociala konsekvenser för den som utsätts.
I Sverige finns stora flyktinggrupper från områden i världen där tortyr är vanligt förekommande. I en studie från 2016 av Svenska Röda Korset uppgav exempelvis drygt 30 procent av nyanlända från Syrien att de blivit utsatta för tortyr. Patienter som utsatts för tortyr förekommer inom hela hälso- och sjukvården.
Region Skåne har tagit fram ett regionalt vårdprogram, en mall för läkarintyg för dokumentation av misstänkta tortyrskador, samt länkar till mer information. Dessa resurser kan övriga regioner med fördel göra egna versioner av.

Hjälpte informationen på sidan dig?