Broschyrer om vård på svenska, arabiska, somali och persiska

Främjande eller förebyggande

Som nyanländ i Sverige är det inte lätt att veta hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar eller vilka rättigheter du har som patient.

Denna broschyr sammanfattar dina rättigheter som asylsökande patient och beskriver på ett övergripande sätt vilken vårdinsats du ska söka för olika besvär.

Broschyren finns, förutom på svenska, även översatt till arabiska, somali och persiska och syftar till att öka kunskapen hos såväl nyanlända som hos personal inom vården eller olika boenden.

Hjälpte informationen på sidan dig?