Älskade barn- ett material för utlandsfödda föräldrar

Främjande eller förebyggande

Föräldrar i ett nytt land står inför massa utmaningar. Älskade barn är ett material som omfattar sex studiecirklar om vardera tre träffar. Teman inkluderar hur det är att vara tonåring i Sverige, att växa upp i Sverige, värderingar och normer, m.m. Utlandsfödda föräldrar som har varit här längre utbildas till cirkelledare och håller i träffarna. Syftet är att skapa samtal kring kontroversiella ämnen för att väcka reflektion och vidga vyer. 

Hjälpte informationen på sidan dig?