Stockholm sessions

För att möta behovet av metoder för att systematiskt sprida ny kunskap, etablera och implementera ny kunskap och designa verksamheter har Uppdrag Psykisk Hälsa genomfört utvecklingsprocessen Stockholm Sessions.

Utvecklingsprocessen gav trettiotalet utvecklingsledare, kvalitetsutvecklare och personer med liknande uppgifter från skola, socialtjänst och hälso-och sjukvård från hela landet möjlighet att ta del av de senaste metoderna för förbättringsarbetets olika delar. Genom utvecklingsprocessen har alla deltagare fått stöd med att lära de nya metoderna och att tillämpa dem på ett eller flera aktuella utvecklingsprojekt i sin verksamhet.

Implementering

Ledare för spåret kring Implementering var Alexia Jaouich och Heather Bullock som båda arbetar vid Centre for Addiction and Mental Health (camh) i Ontario i Kanada.

Verksamhets-/tjänstedesign

Spåret kring metoder för verksamhets-/tjänstedesign leddes av Louise Morpeth från Dartington Social Research Unit i England.

Kunskapsutbyte (SPARK)

Ledare för SPARK var Nicholas Watters från Kanadas Kommission för psykisk hälsa och Jane Vanderpyl från Te Pou, det nationella forsknings- och utvecklingsinstitutet för psykisk hälsa och missbruk i Nya Zealand.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?