Ung med psykisk ohälsa och drogproblem? SIP – din rätt till samordnad hjälp.

Den här skriften vänder sig till dig som är ung men har fyllt 18 år.

Samordnad Individuell Plan, SIP, är till för dig som behöver hjälp från flera håll. Meningen med SIP är att du ska få mer trygghet, att dina kontakter i hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska samarbeta för ditt bästa och du får vara med och bestämma. Det gäller också om du mår dåligt psykiskt eller använder alkohol eller narkotika.

Du kanske behöver hjälp med terapi eller abstinensbehandling från sjukvården? Socialtjänsten kanske behöver erbjuda dig boendestöd eller eftervård? Då behövs en SIP för att se till att rätt insatser görs i rätt tid – just för dig.

Hjälpte informationen på sidan dig?