Samverkan för ensamkommande barn och unga – Socialstyrelsen och Skolverket

6 december 2018 bjöd Socialstyrelsen och Skolverket in till konferensen Samverkan för ensamkommande barn och unga. Konferensen finns inspelad och dokumenterad. Dagen arrangerades tillsammans med Ensamkommandes förbund.

Tema: Hur kan verksamheter samverka för att ensamkommande barn och unga ska få det stöd och de insatser som de behöver?

Konferensen belyser hur man kan använda SIP för ensamkommande barn och unga.

Målgrupp är personal som möter ensamkommande i skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, på ungdomsmottagningar och på boenden, samt beslutsfattare i kommun, landsting eller region.

Hjälpte informationen på sidan dig?