”Manage your health” – arbetsmarknadsprojekt i Göteborg som använder SIP

Projektet ”Manage your health” stöttar personer som på grund av psykisk- eller fysisk ohälsa står långt från arbetsmarknaden. De erbjuds ett långsiktigt individuellt stöd för att komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. Projektet använder sig av SIP (Samordnad Individuell Planering) som möjliggör ett fördjupat samarbete mellan socialtjänsten och sjukvården, samt IPS (Individual Placement Support) en metod för att hjälpa deltagarna att komma närmre arbetsmarknaden eller studier.

”Manage your health” finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet genomförs i samarbete mellan stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo, Majorna-Linné och Västra Göteborg. Andra samverkanspartners är Samordningsförbundet Göteborg Centrum, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Projektet pågår 1 februari 2017 – 31 januari 2020.

Hjälpte informationen på sidan dig?