Lokala rutiner för SIP i hemmet

Två versioner av en lokal rutin, komplement till den länsövergripande vägledning som finns i Region Stockholm. Rutinen är framtagen av en lokal arbetsgrupp med representation från kommunen (biståndshandläggare, hemtjänst) och primärvård (dsk/ssk från vårdcentral och arbetsterapeut/fysioterapeut från primärvårds-rehab). Rutinen har utarbetats med stöd av Nestor FoU-center.

Hjälpte informationen på sidan dig?