Webbseminarium – Barnkonventionen som lag

Du får ta del av ett webbseminarium från Barnombudsmannen, innehållandes en kortare genomgång av proposition 2017/18:186, inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter och en diskussion om vad lagen kan få för effekt för kommuner, landsting, regioner och myndigheter. Seminariet beskriver även bakgrunden till att Barnkonventionen blir lag och vad detta innebär. Från år 2018.

Moderator: Lisa Onsbacke, utredare på Barnombudsmannen.

Tid: Seminariet pågår ca 60 minuter

Hjälpte informationen på sidan dig?