Bedöma barns mognad för delaktighet

Kunskapsstödet är ett stöd inför situationer där personal behöver göra en bedömning av barns mognad i samband med barns delaktighet. Det är skrivet för hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten, men kan även vara användbart för andra som i sitt dagliga arbete möter barn och bedömer deras mognad. Kunskapsstödet ger däremot inte stöd för åldersbedömningar.

Kunskapsstödet består av tre delar:

  • mognadsbedömning och barns delaktighet
  • barns utveckling – en översikt
  • fallbeskrivningar och diskussionsfrågor

Hjälpte informationen på sidan dig?