Basutbildning om spelproblem

Från 2019. Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram ett antal basutbildningar om spelproblem. I filmerna medverka Tommy Augustsson som tidigare arbetat som enhetschef i Göteborgs Stad och Patrik Axelsson från Spelberoendes förening i Göteborg. De har båda haft ett uppdrag från Länsstyrelsen att medverka på de sju basutbildningar som genomförts i länet för chefer, ansvariga och handläggare i kommunerna, Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och idéburna organisationer. Basutbildningarna är en del av Länsstyrelsens uppdrag att stödja huvudmännen utifrån den förändrade lagstiftningen i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen om spelproblem.

Hjälpte informationen på sidan dig?