Barn- och ungdomspsykiatri i Region Stockholm

Webbplatsen ägs och drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Stockholm. Syftet med webbplatsen är att ge information om den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i länet till de barn och ungdomar, och deras föräldrar, som vill veta mer. På webbplatsen ska också unga kunna ställa anonyma frågor om psykiska problem och bekymmer och få svar från medarbetare inom BUP. Urvalet av artiklar på webbplatsen utgår till stor del från de ämnen som unga mest frågar oss om. Varje artikel är faktagranskad i flera led av de medarbetare inom BUP Stockholm som är experter på ämnesområdet. Utgivare är Göran Rydén, verksamhetschef för BUP Stockholm.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?