Läkemedelsbehandling

Vid behandling med läkemedel:

  • Fråga individen om inställning till och tidigare upplevelser av läkemedelsbehandling.
  • Ge information om olika läkemedel, förväntad effekt och vanliga biverkningar.
  • Stöd individen att vara delaktig i beslut om läkemedel.
  • Gör täta uppföljningar av effekt och biverkningar.
  • Se till att individen har möjlighet att ställa frågor om läkemedel och vet vilka läkemedel som ordinerats och varför.

Hjälpte informationen på sidan dig?