Workshop om digitala tjänster och psykisk hälsa

Hur tillvaratar vi digitaliseringens möjligheter för att skapa en mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt? Hur kan digitala lösningar bidrar till att individer är rustade för att nå sin fulla potential och välmående?

Datum och tid: Torsdag 2 april 2020 kl 09.30 – 16.30
Plats: Centrala Stockholm (adress och lokal meddelas senare)
Målgrupp: Ledningspersoner, strateger och utredare med intresse för utvecklingen av digitala lösningar inom e-hälsa och psykisk hälsa.
Anmälan: henrik.tuner@skr.se

Denna workshop är ett samarbete mellan Kraftsamling psykisk hälsa och Vision e-hälsa 2025.

Det finns ett ökat behov av nationell samverkan för att tillsammans stärka Sveriges förmåga att utveckla och införa digitala lösningar som stödjer psykisk hälsa. Vilket ligger i linje med målsättningen att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

Trots att Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen för digitalisering finns det outnyttjad potential när det gäller att skapa ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt med stöd av digitala lösningar.

Forskning och utveckling inom området digitala lösningar för psykisk hälsa går snabbt framåt; flera länder samordnar regionala och nationella strategier och skapar samlad kraft med gemensamma mål. Vad är status i Sverige? Vilka behov finns och var kan/bör digitala tjänster användas? Hur driver vi en gemensam kraftsamling för Sverige?

Program:

09.00 – 09.30 Frukost

09.30–10.45 Workshop: Ramverk för digital utveckling inom psykisk hälsa

Det finns behov av gemensamt ramverk för utveckling, prioritering, granskning och införande av digitala tjänster inom psykisk hälsa. Vilka aktörer gör vad och hur tar man fram ett ramverk?

11.00–12.00 Seminarium om Kraftsamling psykisk hälsa och Vision e-hälsa 2025 – hur kan och bör staten och huvudmännen samverka för att förebygga psykisk ohälsa med stöd av digitaliseringens möjligheter?

  • Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet (tbc)
  • Daniel Forslund, ordförande digitaliseringsberedningen, SKR
  • Värdpar: Patrik Sundström SKR, och Ing-Marie Wieselgren SKR.
  • Seminariet webbsänds, Stora Hörsalen, SKR

12.00–13.00: Lunch

13.00-16.30: Workshop om ramverk för digital utveckling inom psykisk hälsa

Vi definierar mål, delmål, aktörer, arbetsprocess, avgränsningar, resurser mm. Vad kan vi lära av den internationella utvecklingen inom området?

  • Docent Anil Thapliyal
    Ledande roll i utvecklingen av ”e-Mental Health Framework” i Nya Zeeland, erfarenhet från motsvarande processer i Kanada och Australien.

Hjälpte informationen på sidan dig?