Suicidprevention

Stödlistan för psykisk hälsa i kristid är ett projekt inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsa. Stödlistan påbörjades under pandemin och utvecklas löpande med avseende på kriser i Sverige och i vår omvärld, nu senast kriget i Ukraina. På denna sida samlar vi information som är relevant för er som arbetar med suicidprevention.

Informationen på stödlistan tas fram av SKR i samarbete med de organisationer som tillhandahåller stöd och information. Läs mer om detta samarbete och om hur du kan delta: Öppen samordning för psykisk hälsa.

Vill du bidra med exempel till listan? Maila kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se.

Notera: Informationen nedan kan förekomma även på andra ställen i stödlistan – syftet med denna sida är att samla information specifikt om suicidprevention.

Hjälpte informationen på sidan dig?