Seminarium: Unga och sexbilder på nätet

Datum: 1 januari 1970
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Hornsgatan 15, Stockholm, Saturnus konferens, lokal: Bellman
Målgrupp: Personal och beslutsfattare som möter barn och unga i skolan, på Ungdomsmottagningar, i behandling i kommun, landsting och i frivilligorganisationer

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Kunskapsseminariet är en del i arbetet med 2015 års överenskommelse mellan SKL och regeringen. Till vardags kallas arbetet i överenskommelsen ”Uppdrag psykisk hälsa”. Kunskapsseminariet kommer att filmas och modereras av Agneta Åhlund som arbetar med överenskommelsen.

Webb-tv: Se seminariet om unga och sexbilder på nätet

Ladda ner program – Unga och sexbilder på nätet

Föreläsare:

Caroline Engvall – Vilka är de utsatta barnen? Vad berättar de själva om sin situation? Caroline är journalist och författare samt föreläser om konsekvenserna av spridda sexuella bilder och filmer på nätet utifrån barnens egna berättelser. Hon är bland annat känd för böckerna 14 år till salu, Skamfläck, Skuggbarn och Virtuell våldtäkt.

Lotta Krus – Så var det att arbeta på en skola under Instagramupploppen. Rektorns erfarenheter av att hantera kaoset som spridda bilder kan innebära på en skola. Lotta är före detta rektor på Plusgymnasiet i Göteborg. Hon föreläser om hur skolan hanterade elevernas spridda bilder under Instagramupploppen. Lotta delar med sig av värdefulla erfarenheter kring hur skolor kan arbeta med liknande frågor, såväl förebyggande som i stundens kaos.

Ulrika Hammarin – Hur får polisen kännedom om brotten? Hur utreder polisen dem? Vem är gärningsmannen? Ulrika föreläser om polisens arbete med barnen som sprider sexuella bilder på internet. Hon utreder bland annat sexualbrott mot barn och barnpornografibrott. Ulrika är internetutredare och arbetar på sektionen för Grova Brott hos Citypolisen i Stockholm sedan januari 2015, innan dess på Citypolisens barngrupp i 9 år.

Linda Jonsson – Vad säger den senaste forskningen om barnen som lägger ut avklädda bilder på nätet? Linda föreläser om vad som motiverar unga att lägga ut avklädda bilder och vilka konsekvenserna kan bli. Hon har doktorerat om unga och sex på nätet, är socionom och forskare vid Linköpings universitet.

Moa Mannheimer – Ungas liv på nätet måste inkluderas, både utifrån positiva aspekter av sociala kontakter, sexuell identitet och utveckling men också med risk för utsatthet, oändlig tillgång till pornografi, vuxna som söker sex med unga och så vidare. Moa är legitimerad psykolog och enhetschef på BUPs traumaenhet i Stockholm. Hon arbetar med sexuellt utsatta barn och unga och med unga med sexuella problembeteenden. Moa kommer beskriva några exempel från behandlingsarbetet.