Samordnarträff – Tillgänglighet inom första linjen

Datum: 1 januari 1970
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15
Målgrupp: Samordnare för mätning av tillgänglighet inom Första linjen.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Syftet med träffen är att samla er som nu är samordnare för mätningen för att prata om hur ni kan stödja områdena i mätningarna och vilket stöd ni behöver från oss. Träffen är en viktig möjlighet för oss att få ta del av era åsikter och synpunkter.

Syftet med träffen är även att ge er som samordnare information om vad som är på gång kring mätningarna som ni kan förmedla vidare till era enheter. Under dagen får vi också en presentation av områden som gör mätningen datoriserat med tips till andra områden som vill börja med detta.

Varmt välkomna!

Jag vill anmäla mig  (Anmälan ska vara inne senast 31 augusti)

Om du har några frågor om dagen kontakta gärna någon av oss

Carina Rohdin Nilsson Carina.RhodinNilsson@skl.se / 08-452 78 83

Rebecca Hedenstedt rebecca.hedenstedt@skl.se /08-452 71 17