Inspirationsdag om anhörigstöd

Datum: 1 januari 1970
Pris: Konferensavgift 700 kr inkl. kaffe och lunch. Anmälan till NSPH ska vara inne senast den 29 oktober, den är bindande. Dock kan platsen överlåtas.
Plats: Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153. Lokalen ligger nära tunnelbanans station Alvik.
Målgrupp: Personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Nationell samverkan för psykisk hälsa, (NSPH), Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKa) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Program (PDF)