Workshop: första linjen för barn och unga vid psykisk ohälsa

Datum: 1 januari 1970
Pris: Gratis
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 15, Stockholm

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Arbetet med att utveckla första linjen har varit framgångsrikt i att skapa en samsyn i kommuner och landsting när det gäller ett gemensamt ansvar för tidiga insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Det arbetsmaterialet som kommer att diskuteras under dagen bygger vidare på det arbetet och syftar till att tydligare definiera vilka barn och unga som bör kunna erbjudas insatser på första linjen och vilka insatser som bör finnas tillgängliga. Arbetsmaterialet kommer att distribueras på förhand och för att skapa en konstruktiv dialog ber vi alla som deltar att läsa dokumentet på förhand.

Frågor om dagen ställs till Linda Sanneving, linda.sanneving@skl.se

Anmälan görs senast den 1 december 2015

Inbjudan/program till workshop om målgrupp och metoder på första linjen vid psykisk ohälsa hos barn

Läs mer om arbetet med att utveckla definitioner för första linjen