Självstigma är vanligt bland personer med psykisk ohälsa och har ofta stor inverkan på möjligheterna att leva i samhället. Självstigma innebär att en person har börjat tro att stereotypa uppfattningar om psykisk sjukdom är sanna och stämmer på hen, till exempel att någon med schizofreni inte kan förbättras, arbeta eller uppleva en meningsfull tillvaro.

Vill du veta mer om NECT? Hör av dig till Zophia Mellgren på Uppdrag Psykiska Hälsa eller ta del av filmer och presentationer om NECT från temadagen och workshopen som genomfördes under våren 2016.

Läs mer om och ta del av alla programpunkter från temadagen den 24 april 2016

Seminariet filmades, kan ses i sin helhet eller välj avsnitt 

Hur kommer ni igång med NECT?

Innan start är det bra att ha genomgått en handledarutbildning, som innehåller både teori och praktisk träning i de olika momenten. För mer information kring NECT handledarutbildning kan du höra av dig till Zophia Mellgren vid Uppdrag Psykisk Hälsa eller kontakta daniel.abrams@vgregion.se som är ansvarig person och jobbar vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

NECT utbildningsmaterial

NECT har utvecklats av Philip Yanos, David Roe och Paul Lysaker. Den svenska utgåvan är översatt och har fått namnet ”Att utveckla sin personliga historia och minska självstigma”. Upplagan har tagits fram och uppdaterats i ett samarbete mellan Hjärnkoll, Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) och Uppdrag Psykisk Hälsa.

Du beställer materialet genom att skicka en förfrågan till Zophia Mellgren

  • Senast ändrad den 31 oktober 2016