Förstagångsinsjuknade i psykos- och bipolär sjukdom

Datum: 21 april 2016, kl 10:00 till 22 april 2016, kl 16:00
Plats: Sheraton hotell, Tegelbacken 6, Stockholm

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Dag 1 – seminarium 21 april

Presentationer:

NAVIGATE – ett manualbaserat psykosocialt behandlingsprogram för nyinsjuknade. Piper Meyer, forskare och programdirektör vid University of Minnesota.

Introduktion av NECT utifrån en svensk kontext. Nisse Berglund, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

NECT – en metod för att upptäcka och hantera självstigma. David Roe, professor vid Department of Community Mental Health vid universitetet i Haifa, Israel.

Kvalitetsregisterdata till förbättringar utifrån olika perspektiv. Rickard Färdig, PsykosR, Göran Eiman, Kvalitetsstjärnan, Annika Blom BipoläR.

Kognitiva hjälpmedel – tips och en framtidsspaning. Zophia Mellgren, Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting.

Transkulturell psykiatri – hur möter vi personer med psykisk ohälsa och olika kulturell bakgrund? Ing-Marie Wieselgren, Nationell psykiatrisamordnare, Sveriges kommuner och landsting.

 

Dag 2 – workshop 22 april

Presentationer:

NAVIGATE Piper Meyer, forskare och programdirektör vid University of Minnesota

NECT David Roe, professor vid Department of Community Mental Health vid universitetet i Haifa, Israel

 

 

Relaterat material